Ta spletna stran uporablja piškote drugih spletnih mest, ki omogočajo merjenje obiskanosti in boljšo uporabniško izkušnjo. Z zaprtjem tega obvestila, ogledom strani, odprtjem katerikoli povezave ali katerikolim nadaljevanjem brskanja soglašam z namestitvijo piškotov. Več informacijiSprejmem

Liferay

 

liferay

Liferay Portal Server je eden od najpomembnejših produktov na trgu Portalskih strežnikov. Njegova pomembna značilnost je podpora pomembnim in razširjenim standardom:

 • Portlet Specification and API 1.0 (JSR-168)
 • Java Server Faces 1.2 (JSR-252)
 • Java Management Extension (JMX) 1.2
 • Web Services for Remote Portlets (WSRP) 1.0 Base Level
 • Full J2EE 1.4 compliance v souporabi z JBoss AS

Tem se dodajo še določene lastnosti, ki ga ločijo od ostalih:

 • Visoka dinamičnost (mogoče je ustvarjati, umikati in spreminjati portlet-e, teme/layout, okna in varnostne nasstavitve na runtime)
 • IPC (Interportlet communication) bistveno ojačan preko hierarhične organizacije portlet-
 • »Pluggable« Teme in Layout-i

Liferay Portal Server je dejansko Portlet Engine, ki se distribuira kot "Enterprise Archive" (EAR) znotraj JBOSS Application strežnika: to mu omogoča, da na transparenten način koristi vse prednosti JEMS suite:

 • Razpoložljivost mogočnega ORM kot je Hibernate
 • JAAS avtentikacija
 • Caching
 • Cluster arhitektura
 • Hot deployment portletov
 • SSO/LDAP rešoitve
 • Business Process Management & Business Rules
 • Upravljanje distribuiranih transakcij
 • Enterprise messaging (JMS)

Panoramika

Splošna panoramika različnih karakteristik produkta Liferay Portal Server:

 • Out-of-the-box tools
 • Izjemno razširjena skupnost uporabnikov, Liferay Portal Server daje na voljo najvišje število že integriranih portletov od vseh obstoječih rešitev na trgu.
 • SOA Framework

Liferay Portal Server so razvili z uporabo SOA Service Oriented Architecture, kar predstavlja zmagovito evolutivno izbiro za podjetja iz vsega sveta na področju rešitev za Enterprise Application Integration in tehnologije Web 2.0 preko Web Services.

Dynamic drag & drop

Liferay Portal Server je bil prvi portal, ki je ponujal omenjeno funkcionalnost. Uporabniki lahko premikajo elemente portala tako, da jih preprosto potegnejo in spustijo s pomočjo miške.

Secure Single Sign On (SSO)

Dostopajte do vaših vsebin iz ene same dostopne točke. Liferay Portal Server lahko združi različne aplikacijske sisteme in jih da na voljo tako, da do njih dostopamo samo enkrat na najbolj zaupen način preko Single Sign On.

Granular, Role-Based Authorizations

Tako jamčimo, da uporabniki dostopajo samo do tistih informacij/vsebin, za katere imajo pravice. Administratorji portala lahko dodelijo posameznim uporabnikom ali skupinam uporabnikov različne »vloge«, s katerimi določajo različne nivoje dostopa in različne pravice do spreminjanja vsebin. Npr. »Vodja prodaje« lahko prikaže in spreminja vse komercialne dokumente, medtem ko jih »Asistent v prodaji« lahko samo spreminja.

Osebne strani uporabnikov

Vsi omogočeni uporabniki imajo na voljo »osebni« prostor, kamor lahko vstavijo svoje informacije. Lahko jih objavijo ali ne. Prostor na voljo je mogoče personalizirati s pomočjo drag&drop portletov.

Upravljanje vsebin

CMS, ki je integrairan znotraj Liferay Portal Server-ja, daje na voljo skupek funkcionalnosti, ki so integrirane s funckionalnostmi za sodelovanje in nudi centraliziran repository za hrambo in upravljanje vsebin za prikaz na spletu.

Vsaka skupnost in organiizacija ima na voljo lastno ločeno dokumentno knjižnjico in galerijo slik. CMS je implementiran preko Liferay Journal, intrinzično vsebino (built-in) Liferay portala, ki omogoča serijo funkcionalnosti in upravljanje vsebin:

Web Publishing

Je sistem, ki se lahko uporablja za ustvarjanje spletnih strani na hiter način s ponovno uporabo vsebin modelov (Template) za fleksibilne layout-e.

Flexibile Template Mechanism (XSL/VM)

Že ustvarjeni modeli za Artikle se lahko naredijo v XLS ali Velocity (VM), kar omogoča razvijalcem fleksibilnost pri risanju spletnih strani.

Document Library

Nudi centralizirano skladišče za storitve knjižnjice, narejen z JCR-170 Java Content Repository (Jackrabbit) za upravljanje različnih dokumentov (PDF, DOC ...), ki se lahko shranijo pod eno samo URL (glej DocManagement).

Image Gallery

Nudi centralizirano shrambo za slike.

Portal Publishing & Staging

Publishing omogoča spreminjanje spletnih strani v realnem času, brez takojšnje objave sprememb ampak takrat, ko se za to sami odločimo. Staging je namenjen ustvarjanju različnih kopij za spremembo iste strani in njihovemu testiranju, ne da bi se posegalo v tekoče strani portala.

Funkcije sodelovanja

Liferay Portal Server med drugim ponuja močan in integriran sistem funkcij za »collaboration« kot:

 • Wiki
 • Elektronska oglasna deska
 • RSS
 • Blog
 • Tracking aktivnosti
 • Instant messaging
 • Koledarji
 • Obvestila
 • Ankete