Ta spletna stran uporablja piškote drugih spletnih mest, ki omogočajo merjenje obiskanosti in boljšo uporabniško izkušnjo. Z zaprtjem tega obvestila, ogledom strani, odprtjem katerikoli povezave ali katerikolim nadaljevanjem brskanja soglašam z namestitvijo piškotov. Več informacijiSprejmem

E-računi

Z izrazom elektronsko fakturiranje se nanašamo na avtomatizirano upravljanje izhodnih dokumentov, ki v končnem koraku proizvede fakturo v elektronskem formatu, ki je opremljena z digitalnim podpisom in časovnim žigom, ki tako jamčita vsebinsko celovitost originalnega dokumenta. Elektronsko fakturiranje je avtomatiziran proces aktivnega cikla, ki obsega izdajo dokumentov in njihovo telematično pošiljanje preko razlinih sistemov: e-mail, certificirana elektronska pošta, fax, navadna pošta.

Glavna prednost takšne rešitve je skrajšanje časa za fakturiranje, ukinitev tiskanja in ročnega pošiljanja dokumentov preko pošte in arhiviranje elektronskega dokumenta.

Kako deluje

Postopek elektronskega fakturiranja se integrira z različnimi ERP sistemi in gre skozi spodaj navedene faze:

  1. Faktura se izda preko ERP sistema (SAP, MsNAV, MsAX, AS400, ...).
  2. Dokument pride v DMS Alfresco, kjer ga sistem verificira, elektronsko podpiše in časovno ožigosa.
  3. V tej točki sistem nadaljuje z avtomatiziranim pošiljanjem (e-mail, certificirana elektronska pošta in fax) ali ročno na podlagi delotoka, ki upravlja aktivnosti pošiljanja (preko elektronske pošte).
  4. Faktura se dolgoročno hrani v elektronskem formatu in ostane na razpolago za vpogled v arhivu za 10 let.

Elektronsko fakturiranje se upravlja tudi preko postopkov za fakturiranje EDI (Electronic Data Interchange). V tem primeru se izvede integracija med ERP sostemom izvajalca in ERP sistemom naročnika, ki bo prejel fakturo preko dogovorjene sledi.

Za katere dokumente se uporablja

Rešitev elektronskega fakturiranja se aplicira za celotenaktivni del: naročila, fakture, dobropisi.