IoT

Gradimo programsko opremo, ki podjetjem omogoča vpogled v povezane naprave v fizičnem svetu.

We design a software that enables a systematic control of interconnected devices in the physical world.

IZKUŠNJE NA PODROČJU RAZVOJA IOT

Naše vsestranske izkušnje ter globoko in sistematično razumevanje vseh vidikov razvojnega procesa nam omogočajo delovanje na kompleksnih IoT projektih - od kratkoročnih raziskav in razvoja do stalnega razvoja in vzdrževanja programske opreme po meri, ki traja več let.

Naša skupina strokovnjakov je sposobna:

1. S partnerji izvajati projekte na ključ, od načrtovanja strojne in programske opreme do končnega izdelka;
2. Identificirati in odpravljati težave s strojno opremo;
3. Optimizirati produktivnost s posodobitvijo strojne opreme.


IOT NAPRAVE

IoT naprave zbirajo, prenašajo in sprejemajo podatke s pomočjo senzorjev, aktuatorjev, komunikacijske strojne opreme, procesorjev in drugih komponent. Naprave IoT lahko nadzorujemo od zunaj, lahko pa naprave tudi same izvajajo inteligentna dejanja z uporabo zbranih podatkov.


GATEWAY

IoT Gateway-ji pomagajo pri povezovanju naprav IoT z internetom in posledično omogočajo interakcijo z njimi.


PODATKI V OBLAKU IN VELIKI PODATKI

S pomočjo orodja Big Data Analytics lahko zbiramo in varno obdelujemo podatke znotraj "oblaka". Posledično se lahko ti podatki uporabijo za izvajanje dejanj in pošiljanje različnih vrst signalov napravam IoT.


APLIKACIJE ZA KONČNE UPORABNIKE

Aplikacije z intuitivnimi uporabniškimi vmesniki pomagajo končnim uporabnikom pri interakciji z napravami IoT, in sicer pri njihovem spremljanju in nadzoru.


OUR EXPERIENCES IN IoT APPLICATION DEVELOPMENT

We possess a systematic knowledge in all aspects of development process, which allows us to work in complex IoT projects - from short term measures and research projects to continuous development and long term maintenance of various software solutions.

Our team is specialized in:

1. Execution of turnkey projects - from planning and designing the software to final product
2. Identification and solution of the issues on hardware
3. Optimization of productivity and hardware upgrades


IoT DEVICES

IoT devices collect, transfer and receive data with the help of sensors, actuators, communication hardware, processors and other components. IoT devices can be controlled from the outside, or, alternatively, the devices can auto-perform intelligent, data-based actions on their own.


GATEWAY

IoT Gateways help connect IoT devices to the Internet which leads to online interaction with the device.


CLOUD STORAGE AND BIG DATA

Big Data Analytics tools help us collect and safely mine the data stored in a cloud. Such data can be used for managing operations and sending various signals to IoT devices.


APPLICATIONS FOR END USERS

Applications with intuitive user-interface components help end-users to interact with their IoT devices, mostly with activities such as monitoring and controlling.